DOCTOR FARA VOIE

DOCTOR FĂRĂ VOIE, de MOLIÈRE

Premiera: 04.10.2014

Stagiunea 2014 – 2015

DISTRIBUŢIA

Squanarelle – SORIN GHIORGHE

Martine – CĂTĂLINA RUSU

Lucinde – RAMONA PĂRPĂLIŢĂ

Jaqueline – IRINA GRĂJDEANU

Valère – LUCIAN ARHIRE

Lucas – CRISTIAN TODICĂ

Geronte – MARCEL ANGHEL

Dl. Robert-Thibault – ALEXANDRU SAVU 

Leandre – SIMON SALCĂ JR.

Regiaartistică, light design, foto – DORIN MIHĂILESCU

Scenografia – SANDU MAFTEI

***

”Molière construieşte o farsă (ca gen literar) – de fapt ne propune o succesiune de „farse”, de înscenări pe care o tânără şi o femeie matură le iniţiază separat, dar ale căror interese  şi acţiuni  converg, se intersectează amplificându-şi reciproc forţa şi efectul. Finalitatea vizată de ele nu este decât buna înţelegere, iubirea, convieţuirea paşnică – firescul relaţiei într-o familie, între bărbat şi femeie, între părinţi şi copii, între membrii oricărei societăţi.

Aici am putea afirma că Molière exploatează în mod simbolic forţa femeii, calităţile ei naturale (mai ales instinctuale), intrinsece, spre a pleda pentru întoarcerea la firesc, femininul identificându-se cu naturalul. […]

Am purces la o abordare uşor carnavalescă, uşor caricaturală (mai ales în atitudinea psiho-fizică), unde eroii lui Molière rătăcesc prin imaginarul iluziilor asumate în căutarea de sine ca şi a propriului drum, modelându-şi chipul şi trupul, torsionându-şi gândirea, torturându-şi sufletul. Un demers caracterizat de credinţa că va sublinia intenţionalitatea devoalării comportamentului nefiresc, deviant de la natura umană şi care sperăm că va provoca unele întrebări vizând contemporanul. […]

Nu vă încruntaţi, râdeţi! Râsul e cea mai puternică armă împortiva prostiei şi degradării umane şi, cât timp vom avea puterea să rădem există speranţă de salvare, de eliberare. Astfel, vom reuşi să ne oferim cel puţin câteva monade de iubire sinceră. Detaşaţi-vă de persona (cotidiana mască, botezată edulcorat şi amăgitor convenţie socială) şi etalaţi-vă Sinele – adevăratul chip, sentimentele fireşti şi profunde! Poate că aşa lumea va fi mai frumoasă, adevărată, firească, naturală şi în acelaşi timp sacrosanctă.

                                                DORIN MIHĂILESCU, regizorul spectacolului