DORIN MIHĂILESCU

Născut la 11 noiembrie 1954, la Iaşi.

* Doctor în teatru (artele spectacolului teatral). Teza de doctorat “Despre relaţia regie artistică – teatralitate, mască, reteatralizare” – coordonator ştiinţific prof. univ. dr. Constantin Paiu (Universitatea de Arte “George Enescu” Iaşi, Facultatea de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie muzicală şi Teatru).

* Absolvent al Academiei de Arte “Luceafărul” Bucureşti, Facultatea de Regie a spectacolului de teatru, film, televiziune, specialitatea regie teatru – clasa prof. univ. Cătălina Buzoianu.

* Licenţiat în arta teatrală, specialitatea regie teatru, al U.N.A.T.C. “I.L. Caragiale” Bucureşti.

* În subsidiar, a urmat şi cursurile de regie film şi TV, avându-i ca profesori pe regizorii Savel Stiopul şi Ion Cărmăzan.

A regizat :

* În perioada studenţiei:

– “O fiinţă neajutorată”, adaptare proprie după A.P. Cehov;
– “În largul mării ” de Slawomir Mrozek ;
– “Unchiul Vanea” de A.P. Cehov (fragmente);
– “Orestiomania”, scenariu propriu după “Orestia” de Eschil , “Hamlet” de W. Shakespeare şi “Pescăruşul” de A.P. Cehov.

*La Teatrul “V.I.Popa” Bârlad, unde activează din octombrie 1993:

1. “Anna Christie”, de E. O’Neill ( debut – 23 ian., 1994 );
2. “Scaunele”, de Eugen Ionescu (02 Oct., 1994);
3. “Îmblânzirea scorpiei”, de W. Shakespeare, având ca prolog “Povestirea târgoveţei din Bath”, dramatizare proprie după Geoffrey Chaucer (18 iun., 1995);
4. “Scufiţa cu trei iezi”, de Alecu Popovici (31 ian., 1996);
5. “Neînţelegerea”, de Albert Camus (11 mai, 1997) ;
6. “Acul cumetrei Gurton”, de William Stevenson(?) (31 mai, 1998);
7. “Comoara lui Păcală”, de Traian Chelariu (24 dec., 1998);
8. “Nu sunt Turnul Eiffel”, de Ecaterina Oproiu (21 febr., 1999);
9. “Joc dublu”, de Robert Thomas (20, sept., 1999)
10. “Cu ochii în patru”, de Georges Feydeau (19, oct., 2000);
11. “Patima roşie”, de Mihail Sorbul (24, mart., 2001);
12. “Gaiţele”, de Alexandru Kiritescu (26, mart., 2002);
13. “Faust I”, de Goethe (31, oct., 2002 );
14. “Floarea de cactus”, de P. Barrillet şi J-P. Gredy(07, oct., 2003) ;
15. “Orestiomania”, scenariu propriu după Eschil, Shakespeare şi A.P.Cehov (spectacol realizat în colaborare cu Muzeul Judeţean Vaslui ) (04, dec, 2003);
16. “Celestina”, de Fernando de Rojas (04, dec, 2004);
17. “Fata Morgana”, de Dumitru Solomon (19, mai, 2005);
18. “Richard al III-lea nu se mai face sau Scene din viaţa lui Meyerhold”, de Matei Vişniec (27, mart., 2006);
19. “Titanc Vals”, de Tudor Muşatescu (20, ian., 2007);
20. “Încurcă-lume”, de A. de Herz (31, mart., 2007);
21. “Cameristele”, de Jean Genet (23, febr., 2008);
22. “Omul care a văzut moartea”, de Victor Eftimiu (24, mai., 2008);
23. “De profesie – logodnică”, de James G. Reedlock (21, mart,. 2009);
24. “Sosesc deseară”, de Tudor Musatescu (27, mart., 2010);
25. “Jocul cu… adevărul” (titlul original “Prinţesa şi porcarul”), de Dumitru Solomon (02, oct., 2010);
26. “Mătrăguna”, de N. Machiavelli (14, mai, 2011);
27. “Vassa Jeleznova”, de Maxim Gorki (06, oct., 2012);
28. “Ursul”, de A.P.Cehov (16, febr., 2013);
29. “Idolul și Ion Anapoda, de G.M.Zamfirescu (05 oct., 2013);
30. “Doctor fără voie”, de Molière (04 oct., 2014);
31. “Sa îmbrăcăm pe cei goi”, de Luigi Pirandello (24 ian., 2015);
32. “Psihoterapolitica”, de Dominik W. Rettinger (20 febr. 2016);
33. ”Scandal la operă”, de Ken Ludwig, 2016;
34. ”Pacea cu zmeii sau Poveste de adormit adulții”, de Valeriu Butulescu, 2017;
35. ”Woyzeck”, de Georg Buchner, 2017;
36. ”Plicul”, de Liviu Rebreanu, 2018;
37. ”Agnes Dei”, de John Pielmeier, 2019;

38. ”Un cuplu ciudat”, de Neil Simon, 2020;

*La Teatrul Dramatic “Fani Tardini” Galaţi:
– “Şcoala nevestelor” de J.B.P. Moliere (13, mart., 2007 ) .

*La Teatrul “Bon-Ton” Iaşi:
– “Floarea de cactus” de P. Barrillet şi J-P. Gredy( 22, iun., 2006).

*La Radio Iaşi (teatru radiofonic):
– “Floarea de cactus” de P. Barrillet şi J-P. Gredy.

*La HolzBank Theater Wolfsburg, Liebes-Affaire (“Der Bär”, de A.P.Cehov) – 15 martie 2013.

A realizat scenografia la spectacolele cu piesele “Scaunele” şi “Orestiomania” (Teatrul “V.I. Popa”) ,”Floarea de cactus” (Teatrul “Bon Ton”) şi la toate spectacolele din timpul studenţiei.

A realizat coloana sonoră (ilustraţia muzicală) la majoritatea spectacolelor sale.

A obţinut Marele Premiu şi trofeul “Victor Ion Popa” pentru regia spectacolului cu piesa “Scaunele” de Eugen Ionescu la Colocviul tinerilor Regizori – Bârlad, decembrie 1995 (ediţia a VII-a).

În perioada 2001 – 2006 a fost profesor la Liceul Pedagogic “Al. Vlahuţă” Bârlad, unde a predat Arta dramatică, Arta actorului, Arta regizorului, Istoria teatrului şi a spectacolului şi Management cultural.

În subsidiar, menţionăm că, în perioada 1980-1989, a fost instructor metodist la C.J.S. Vaslui şi director al Casei de Cultură a Sindicatelor Vaslui, instruind şi coordonând mai multe formaţii de amatori (de teatru, de satiră şi umor, de recitaluri literar-muzicale) printre care şi (aşa-numitul) Teatrul Muncitoresc “Ştefan Ciubotăraşu” Vaslui, cu care a obţinut, la ultima ediţie a “Cântării României” – etapa naţională, premiul pentru cel mai bun spectacol cu montarea după piesa “Jean, fiul lui Ion” de Nicolae Ţic şi George Bănică pentru care a semnat regia, scenografia şi ilustraţia muzicală. (Spectacolul a mai obţinut şi două premii pentru cea mai bună interpretare masculină, respectiv feminină.)

Si după 1990 a colaborat şi colaborează cu formaţii de amatori din Vaslui şi Bârlad.

A scris unele articole, studii, eseuri pe tematică teatrală publicate în caietele – program sau în unele cotidiene şi reviste culturale apărute în Judeţul Vaslui, precum şi articole de publicistică.

***

“Ca regizor, abordează un repertoriu divers, elaborând spectacole cu o pronunţată teatralitate, impregnate cu elemente de antropologie teatrală (concepându-le preponderent ca mistere iniţiatice); accentuează încărcătura metafizică şi estetică a textelor, concepându-le în viziuni bogate în metafore de esenţă psihanalitică, biblică, ontologică dar şi actualizându-le ideatic într-un registru de hermeneutică a ludicului.” (Petru Necula, Mihai Ciobanu – “Dicţionarul personalităţilor vasluiene”)

“Împătimit al inventivităţii scenice, fascinat de potenţialul reformulărilor fecunde, dense şi sugestive pe un palier estetic original. Aras de inedit, preocupat să poată salva conţinuturi dramatice pe care le reface şi le pune în circulaţie pe trasee simbolice surprinzătoare pentru un ochi sceptic, regizorul demonstrează consecvenţă în selectarea registrului stilistic şi dezvoltă o preferinţă spre lucrul în adâncime, pe epuizarea motivelor şi diversificarea acestora dintr-un nucleu comun, unitar.” (Alexa Visarion)

Este preocupat de îmbinarea jocului actorilor cu cel al măştilor şi al păpuşilor într-o viziune şi o concepţie pe care le integrează în ceea ce a numit “teatrul fantoşelor” – un teatru în care omul, în funcţie de manifestarea capacităţii sale spirituale, apare în trei stadii: papuşă/marionetă, mască, om.

“În calitate de regizor re-teatralizator, ne propune o punte între trecut şi prezent sub semnul modernităţii, lansând sintagma teatrul fantoşelor. Este un gen de spectacol născut în urma căutărilor sale în vederea conturării unui drum propriu, a unui stil, a unui fel personal de a face teatru şi din afinitatea pentru Tadesz Kantor, Peter Brook sau Eugen Ionescu.” (Ludmila Patlanjoglu)

Este atras de depăşirea barierelor scenei convenţionale şi de realizarea unei legături mai directe între public şi actor, de reteatralizarea faptului teatral.