istoricrepertoriuartistiprogramnoutatibilete&contact
 


 
 

Home » Comunicate / Mesaje

Anunt examen de promovare

A N U N T

In conformitate cu prevederile Dispozitiei nr.62/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual incadrat din cadrul institutiilor publice din subordinea Consiliului Judetean Vaslui, coroborate cu cu prevederile art.41, alin.(1) si (3) si HG nr.286/2011 modificata si completata, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea a unui post vacant sau temporar vacant si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului din sectorul bugetar platit din fonduri publice, TEATRUL “VICTOR ION POPA” BARLAD organizeaza in perioada 01-03 octombrie 2018 examen de promovare, in grad / treapta superioar(a), pentru urmatoarele posturi:
- trei posturi de actor, gradul IA la Compartimentul artistic; (proba practica)
- un post de actor, grad I la Compartimentul artistic; (proba practica)
- un post de sufleur, treapta I la Compartimentul productie; (proba practica)
- un post de recuziter, treapta I la Compartimentul productie; (proba scrisa)
- un post muncitor din activitatea specifica institutiilor de spectacole (cabinier-femei), treapta II la Compartimentul productie; (probascrisa)

Examenul se organizeaza cu respectarea prevederilor Dispozitiei nr.62/10.03.2015 a Consiliului Judetean Vaslui, dupa cum urmeaza:
- Proba practica / scrisa in ziua de 01.10.2018,ora 1100 , la sediul Teatrului “V.I.Popa”;
- Interviul - in ziua de 03.10.2018, ora 1100 , la sediul Teatrului “V.I.Popa”;
- Dosarele de inscriere se vor depune la sediul Teatrului “V.I.Popa” , pana la data de 27.10.2018;
- Selectia dosarelor de inscriere se va face in data de 28.10.2018.

Pentru a participa la examenul de promovare in grad / treapta imediat superior(a) candidatii trebuie sa fi obtinut calificativul “foarte bine” la evaluarea performantelor individuale celputin de doua ori in ultimii 3 ani dinaintea organizarii examenului de promovare.
In vederea participarii la emanen, dosarul de inscriere vacontine, in mod obligatoriu:
- Adeverinta eliberata de compartimenul de resurse umane in vederea atestarii vechimii in grad / treapta professional(a) din care se promoveaza;
- Copiile raportelor de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 3 ani calandaristici;
- Formularul de inscriere, care se gaseste la sediul institutiei.

Bibliografiile stabilite pentru functiile de executie in regim contractual, pentru care se organizeaza examenul, sunt prevazute in anexe la prezentul anunt.
Relatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 900 -1300 , la biroul juridic.

Director,
Marcel Anghel